PREDAJ DIGI TV

 1. Zmluva sa uzatvára na viazanosť 24 mesiacov.
 1. Na jednu zmluvu je možné si zobrať až 4 prijímače / moduly!
 1. Prijímače / moduly sa iba prenajímajú, alebo sa dajú zakúpiť.
  Prenájom prijímaču / modulu stojí:

  • 1 prijímač / modul             1.50
  • 2 prijímač / modul             1.50
  • 3 prijímač / modul             3.00
  • 4 prijímač / modul             3.00

  Zakúpenie prijímaču / modulu stojí:

  • 1 prijímač / modul             59.00
 1. Balíčky:
  • ŠTANDARD                         9.60 €

  66 kanálov z toho 23 HD

  • MAXI                                    12.90 € 

  100 kanálov z toho 28 HD

 1. Bonusové balíčky:
  • Extra HBO                           6.00 €
  • Extra HBO + GO                 7.00 € pri viazanosti  8.00 € bez viazanosti
  • EXTRA HU+                         3.30 €
 1. Inštalácia:
  • Montáž paraboly
  • Inštalácia koncových zariadení (prijímač / modul)
  • Naladenie programov
  • Doprava zdarma v okruhu 20km (nad 20km príplatok 0.33 € / km)
 1. Dotovaný materiál:
  • Parabola FE80cm biela
  • Inverto RED Twin alebo Quad
  • Konzola T40cm
  • 20m Koaxiál pre 1 / 2 zariadenia
  • 40m Koaxiál pre 3 / 4 zariadenia
 1. Doplatky za nadštandardný materiál:
  • Famaval AL80cm biela      15.00 €
  • Iná konzola ako T40cm     15.00 €
  • Kábel naviac 1 meter         1.00 €
  • Hdmi kábel                          3.00 €
  • Tlakový konektor                0.80 €
 1. Nadštandardná inštalácia
  • +1 hodina navyše               20.00 €

Bezplatná infolinka                           0800 221 028

E-mail                                                     info@digitrnava.sk